Seniorenharmonie “Dongen”

In 1973 werd SENIORENHARMONIE “DONGEN” opgericht. Deze vijfendertig jaar oude harmonie is sinds 1 januari 2004 een zelfstandige vereniging. De harmonie heeft momenteel 44 musicerende leden in de leeftijdscategorie van 50+ tot 80+. Verschillende leden komen vanuit de muziekvereniging Musis Sacrum en harmonie Aurora uit Dongen en een aantal leden maken ook nog muziek in andere harmonieën in de omtrek.
Meer dan de helft van de leden is woonachtig buiten de gemeente Dongen, zodat we met recht mogen spreken van een regionaal orkest.

Voor meer informatie: http://www.seniorenharmoniedongen.nl/index.htm