H.S.V. Dongen

Logo HSV Dongen

De Hengel Sport Vereniging Dongen is opgericht in 1932 en is statutair gevestigd te Dongen.

Momenteel heeft de HSV Dongen ongeveer 600 leden en dit aantal blijft al enige jaren stabiel. Onze leden komen voor 90 % uit Dongen en haar regio.
Verder telt de HSV Dongen ook nog ereleden, dit zijn leden die 25 jaar of langer lid zijn van onze vereniging en zich op bijzondere wijze dienstbaar hebben gemaakt, zoals het gedurende vele jaren het bekleden van een bestuursfunctie of lange tijd een functie in een van de commissies.
Het erelidmaatschap wordt op de algemene ledenvergadering met goedkeuring van alle leden verleend. Leden die 25 jaar lid zijn ontvangen het speldje dat bij dit jubileum behoort. Aan leden die in aanmerking komen en door het bestuur benaderd worden krijgen tijdens de jaarlijkse feestavond een en ander uitgereikt.

Wat is de HSV Dongen nu eigenlijk voor een vereniging?

De HSV Dongen is in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging met mensen die liefde hebben voor de hengelsport en dit graag gezamenlijk beoefenen door in verenigingsverband wedstrijden te vissen. Er wordt door de deelnemers wel fanatiek gevist, speciaal voor het clubkampioenschap, maar gezelligheid en het onderlinge contact zijn het belangrijkst. Een visvereniging met een vaste kern met een leuke onderlinge band.

Met een dagelijks bestuur van 3 en daarnaast 4 overige bestuursleden proberen we de vereniging actief en levendig te houden. Er zijn een aantal commissies die zich met specifieke activiteiten bezig houden. Zo kennen we:

Wedstrijdcommissie het organiseren van wedstrijden (jaarlijkse, individuele en regionale wedstrijden).
Jeugdcommissie jeugdopleidingen en jeugdwedstrijden.
Visstandbeheercommissie maken van visstandbeheerplannen voor de wateren (Wilhelminakanaal en vijvers) die we in pacht hebben.
Feestcommissie organiseren van feestavond.