Feestband De Duckers

De Duckers hebben in oktober 1989 het levenslicht gezien en sindsdien zijn zij met voorzichtige stapjes bezig naamsbekendheid op te bouwen in Dongen en omgeving. De Duckers is een band bestaande uit een groep personen die allen één gezamenlijk doel nastreven namelijk “gezellig met elkaar” muziek maken. Bijna alle leden van het “eerste uur” zijn nu nog steeds actief lid.

De Duckers is een band bestaande uit 22 muzikanten met Roy Hoevenaars als muzikaal leider. Wat ook wel interessant is om te vermelden is dat De Duckers geen bestuur hebben, zul je wel denken dan moet het daar toch ook een rommeltje zijn binnen die vereniging? Nou niets is minder waar. De Duckers hebben in hun midden twee “regelneven”, iemand voor de centen en iemand voor de post. Alle belangrijke zaken zoals bijv. ontvangen aanvragen voor optredens worden tijdens de tweewekelijkse repetities besproken met alle leden, en gezamenlijk wordt er dan een besluit genomen. Tijdens een jaarlijks
terugkerende “praotavond”  kan eenieder zijn of haar zegje doen, en worden gezamenlijke afspraken voor het komende jaar gemaakt.

Ga naar onze site voor meer info.  http://www.deduckersdongen.nl/