Hoe wat wanneer ?!

Wanneer kunt u bestellen?
Uw bestelling kunt u tot 5 werkdagen voor levering zowel telefonisch als per e-mail plaatsen. Opties graag zo spoedig mogelijk doorgeven
Bevestiging van bestelling: Van iedere door u geplaatste bestelling en/of wijziging ontvangt u een gedetailleerde versie per e-mail. U dient deze versie nauwkeurig te controleren en voor akkoord per e-mail terug te sturen.

Spoedbestellingen / wijzigingen
Voor spoedbestellingen (minder dan vijf werkdagen voor levering) of wijzigingen neemt u contact op met De Viersprong. In overleg zullen dan de mogelijkheden besproken worden.

Dagverse producten
Aangezien De Viersprong met dagverse producten werkt, kan het zijn dat deze niet voorradig zijn of door uitzonderlijke omstandigheden buitenproportioneel kostbaar zijn. Wij behouden ons daardoor het recht deze te vervangen voor een gelijkwaardig product.

Hoe annuleert u een bestelling?
Annuleringen kunt u alleen telefonisch én per e-mail doorgeven. Let op! Indien een bestelling, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd is de opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het geannuleerde deel daarvan:

Annulering zonder kosten is mogelijk tot 4 dagen voor levering.

Bij annuleringen 3 dagen voor levering zal 25% van de order in rekening worden gebracht.

Bij annuleringen 2 dagen voor levering zal 50% van de order in rekening worden gebracht.

Bij annuleringen 1 dag voor levering zal 75% van de order in rekening worden gebracht.

Bij annuleringen op de dag van levering zal 100% van de order in rekening worden gebracht.